quinta-feira, 16 de agosto de 2007

Visita a Allariz


Os alevíns ciclistas das carreiras de Allariz ensináronnos o xeito de levar a ciclobiblioteca "con deportividade". Porque chegar o primeiro non é o máis importante!

Nenhum comentário: